Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Szybki laserowy czujnik odległości do zastosowań zewnętrznych optoNCDT ILR1171

Nowy laserowy czujnik odległości optoNCDT ILR1171-125 jest stosowany do pomiarów odległości do 270 m i szczególnie dobrze sprawdza się w pomiarach zewnętrznych.

Ze względu na zasadę czasu przelotu lasera ze światłem podczerwonym i częstotliwością pomiaru do 40 kHz, osiągane są impulsy o wysokiej energii, umożliwiające stabilne pomiary z bardzo dobrą jakością sygnału. Ponadto lepiej kompensuje to czynniki zakłócające, takie jak mgła lub deszcz.

Wysoka stabilność temperaturowa pozwala na zastosowania w temperaturach od -40 °C do +60 °C. Dzięki kompaktowym wymiarom czujnik można zintegrować nawet w najmniejszych przestrzeniach instalacyjnych.

Właściwości

 • Zasięg pomiaru bez odbłyśnika (m) 125
 • Zakres pomiarowy z odbłyśnikiem (m) 270
 • Liniowość ±60 mm
 • Rozdzielczość 1 mm
 • Wysoka częstotliwość pomiaru 40 kHz
 • Wytrzymała konstrukcja przemysłowa o stopniu ochrony IP67
 •  Laser na podczerwień klasy 1
 •  Łatwa integracja z istniejącymi systemami
 •  Pomiar na obiektach statycznych i dynamicznych
Zakres pomiarowy125 m (z odbłyśnikiem 270 m)
Liniowość±60 mm
Czas odpowiedzi40 kHz
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;