Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Moduł pomiarowy ADAE42U

ADAE42U jest wielofunkcyjnym urządzeniem dedykowanym do współpracy z czujnikami zarówno z wyjściem analogowym (napięciowym lub prądowym) jak i przetwornikami impulsowymi obrotowymi lub liniowymi z wyjściem kwadraturowym. 

Odczyt danych

Urządzenie obsługuje do 4 czujników w wyjściem analogowym, mogących pracować w trybie różnicowym oraz do dwóch czujników z wyjściem kwadraturowym. 

Komunikacja

Dodatkowo ADAE42U posiada 6 wyjść tranzystorowych typu OC z konfigurowanym progiem załączania oraz wyłączania zależnym od pozycji danego enkodera. 

Moduł wyposażony jest w dwa interfejsy komunikacyjne – USB oraz RS485 (MODBUS-RTU). Pierwszy pozwala, w sposób intuicyjny, na konfigurację urządzenia i akwizycje pomiarów z poziomu komputera PC (darmowa aplikacja pozwala w czasie rzeczywistym rejestrować mierzone wielkości, a także zapisywać pomiary do pliku). Magistrala RS485 umożliwia natomiast na jednoczesne podłączenie wielu modułów pomiarowych i tym samym na zbieranie danych z większej liczby czujników niż umożliwia na to pojedynczy moduł pomiarowy.

Dzięki zaimplementowaniu prostego i popularnego protokołu MODBUS-RTU urządzenie może współpracować np. ze sterownikiem PLC czy panelami HMI.

 

Właściwości:

 • Zasilanie 10…36 VDC
 • Niezależny pomiar z czterech kanałów analogowych (0..10 V, 0..20 mA lub 4..20 mA)
 • Funkcja uśredniania pomiarów
 • Zaimplementowane funkcje matematyczne umożliwiające działania na wartościach mierzonych z kanałów analogowych
 • Współpraca z dwoma enkoderami z wyjściem kwadraturowym (TTL, nadajnik linii, Push-Pull oraz Open-Collector - +5…+24 V)
 • Przetwarzanie wielkości mierzonych w oparciu o programowalną, liniową charakterystykę
 • 6 wyjść tranzystorowych typu OC z konfigurowalnym progiem załączania i wyłączania
 • Wejście wyzwalające wysłanie danych do PC (trzy tryby wyzwalania)
 • Interfejs USB do współpracy z komputerem PC
 • Interfejs RS485 (MODBUS RTU) do współpracy z urządzeniami nadrzędnymi
 • Oprogramowanie PC z możliwością wizualizacji i archiwizacji pomiarów

 

elementy zewnętrzne
Przykładowe okno z programu ADAE42U do konfiguracji urządzenia i odczytu pomiarów z wejść enkoderowych i analogicznych.
 
 

Możliwości podłączeń elementów zewnętrznych do modułu ADAE42U.
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;