Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

ZS8-10-M moduł zasilacza 10V

Moduł ZS8-10-M jest uniwersalnym zasilaczem o napięciu wyjściowym równym 10V przeznaczonym do współpracy z czujnikami potencjometrycznymi. Dzięki zastosowaniu zasilacza możliwa jest zamiana wyjścia potencjometrycznego na standard przemysłowy 0…10V. Zamiana ta polega na wykorzystaniu czujnika jako dzielnik napięcia. 

Dzięki zastosowaniu precyzyjnego potencjometru wieloobrotowego możliwe jest dostrojenie napięcia wyjściowego przez użytkownika.
 
 
Właściwości:
 • Zasilanie 12...24 VDC
 • Napięcie wyjściowe 10 VDC (możliwość regulacji w zakresie 9,5..10,5V)
 • Maksymalne prąd wyjścia: 100mA @24 VDC, 500mA @12 VDC
 • Złącza śrubowe
 • Dioda LED sygnalizująca zasilanie
 • Mocowanie na szynie DIN 35mm
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;