Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

MG-TAE1 Rejestrator do pomiaru siły i pozycji

MG-TAE1 jest wielofunkcyjnym urządzeniem dedykowanym do pomiaru siły z czujników tensometrycznych. Oprócz możliwości pomiaru siły posiada dodatkowe wejścia służące do pomiaru przemieszczenia liniowego (wejście kwadraturowe dla enkodera, oraz wejście napięciowe 0…10V). Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie urządzenia w aplikacjach, w których oprócz mierzenia siły potrzebny jest jednoczesny pomiar drogi (np. badanie rozciągliwości materiału, próby zrywania itp.).

Urządzenie posiada ponadto dwa programowane wyjścia przekaźnikowe, oraz dwa wejścia, które mogą służyć do wyzwalania pomiarów. Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz graficzny oraz cztero-przyciskową klawiaturę, dzięki czemu jego konfiguracja jest prosta i intuicyjna (do wyboru polskie lub angielskie menu) MG-TAE1 wyposażone jest w dwa interfejsy komunikacyjne – USB oraz RS485 (MODBUS-RTU). Pierwszy pozwala, w prosty sposób, na konfigurację urządzenia i akwizycje pomiarów z poziomu komputera PC (darmowa aplikacja pozwala w czasie rzeczywistym rejestrować mierzone wielkości, a także zapisywać pomiary do pliku).

Magistrala RS485 umożliwia natomiast na połączenie wielu urządzeń na jednej linii i zbieranie pomiarów z wielu czujników jednocześnie. Dzięki zaimplementowaniu prostego i popularnego protokołu MODBUS-RTU urządzenie może współpracować np. ze sterownikiem PLC jako urządzeniem nadrzędnym. MG-TAE1 posiada gniazdo na kartę pamięci FLASH (SD/MMC), na którą mogą być zapisywane pomiary z wybraną przez użytkownika częstotliwością (w zakresie 10ms do 1 godz.). Wbudowany zegar czasu rzeczywistego daje ponadto możliwość akwizycji pomiarów z dokładną datą i godziną pomiaru.

 

Właściwości:

 • Współpraca z dowolnymi mostkowymi, tensometrycznymi czujnikami siły;
 • Funkcja kalibracji czujnika tensometrycznego (do wyznaczania stałej czujnika);
 • Wejście kwadraturowe dla enkodera inkrementalnego; - Wejście 0..10V (opcja 0…20mA / 4….20mA);
 • Możliwość zapamiętywania wartości minimalnej / maksymalnej pomiaru;
 • Akwizycja danych z programowanym okresem od 10ms do 1godz.;
 • Gniazdo na karty pamięci FLASH (SD/MMC) do gromadzenia pomiarów (zapis do pliku *.txt);
 • 2 optoizolowane wejścia dla trybu zewnętrznego wyzwalania pomiarów;
 • 2 wyjścia przekaźnikowe do sterowania urządzeniami zewnętrznymi;
 • Interfejs USB do komunikacji z komputerem PC;
 • Interfejs RS485 do komunikacji z innymi urządzeniami w standardzie MODBUS-RTU np. ze sterownikiem PLC;
podłączenie
Możliwości podłączeń elementów zewnętrznych do MG-TAE1.
MG-TAE1 - schemat połączeń
Schemat połączeń sygnałów do rejestratora MG-TAE1.
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;