Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

optoCONTROL CLS-K-6

UWAGA! Czujnik wycofywany z produkcji. Dostępny do końca grudnia 2021 r. Nie zalecany do nowych projektów.

 

Czujnik światłowodowy CLS-K-6 ma zintegrowaną funkcję pomiarową. Poza sprawdzeniem obecności obiektu, jego rozmiar w mierzonej szczelinie jest zapisywany jako ilość światła pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Zmierzona ilość światła jest następnie przesyłana w formie sygnału elektrycznego przez wyjście analogowe.

Kompaktowa jednostka pomiarowa może być łatwo zamontowana blisko punktu pomiarowego. Pomiar jest wykonywany bezpośrednio na obiekcie za pomocą optycznego przewodu światłowodowego.

Szczegóły

 • Precyzyjna i pewna detekcja obiektu 
 • Pomiar ilości światła
 • Może zostać użyty jako czujnik lub jako bariera
 • Może zostać dostosowany do różnorodnych światłowodów
 • Zakres pomiarowy do 2 m
Zakres pomiarowy2 m
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;