Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Mikrometr optyczny optoCONTROL 2600

Ten produkt został wycofany z produkcji.

Firma Micro-Epsilon oferuje system pomiarowy wykorzystujący laser ze zintegrowaną kamerą CCD wysokiej rozdzielczości o nazwie optoCONTROL do pomiaru wielkości geometrycznych. Duża częstotliwość pomiaru, dokładność, doskonała rozdzielczość w połączeniu z bardzo konkurencyjną ceną definiują nowy poziom jakości w bezkontaktowych pomiarach i inspekcji ruchomych detali w linii produkcyjnej.

System optoCONTROL mierzy wymiar badanego obiektu (średnica, szerokość, szczelina, segment) lub pozycję brzegu przedmiotu na zasadzie badania cienia rzucanego przez przedmiot. Ciągły pomiar bez przerw i z szerokim zakresem dynamicznym jest możliwy dzięki ciągłej kurtynie laserowej.

System optoCONTROL zawiera zespół czujnika i mikrokontroler. Zespół czujnika składa się ze źródła światła laserowego i kamery CCD. Równoległa kurtyna światła laserowego jest wytwarzana przez laserowe źródło światła. Kamera CCD w sekcji odbiornika mierzy z dużą dokładnością kontury sprawdzanego obiektu uformowane przez rzucany cień. Zespół czujnika jest kontrolowany i opracowywany przez inteligentny kontroler z graficznym wyświetlaczem dla operacji i wskazań wyników pomiaru.

Szczegóły

 • Zakresy pomiarowe (mm): 40
 • Max liniowości. 3µm
 • Maksymalna rozdzielczość. 0.1µm
 • Wysoki zakres pomiarowy (2,3 kHz)
 • Odstęp źródła od odbiornika: 300 ± 50 mm
 • Źródło światła: LED
 • Programy pomiarowe: kanty, średnica, szczelina, segment,
 • 4 definiowalne specyficzne programy pomiarowe klienta
 • Pomiar z przejrzystego szkła i tworzyw sztucznych
 • Wyjątkowa dokładność
 • Wysoka rozdzielczość
Zakres pomiarowy40 mm
Rozdzielczość0.00025 % F.S.O.
Liniowość± 0.0075 % F.S.O.
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;