Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Mikrometr optyczny optoCONTROL 2700

Wysokowydajne mikrometry zapewniające najwyższą rozdzielczość

OptoCONTROL 2700 to kompaktowy mikrometr LED do precyzyjnego pomiaru średnicy, szczeliny, krawędzi i odcinka. Mikrometr charakteryzuje się wysoką dokładnością i zakresem pomiarowym wynoszącym 40 mm. Ponieważ kontroler jest zintegrowany z odbiornikiem, okablowanie i prace instalacyjne są zredukowane do minimum.

Dzięki aktywnej korekcji nachylenia, obiekty nachylone pod kątem do 45° są również wykrywane niezwykle precyzyjnie. Konfiguracja odbywa się wygodnie za pośrednictwem interfejsu internetowego i umożliwia ustawienie parametrów sygnału wideo, filtra i różnych trybów pomiaru. W trybie konfiguracji można stosować obraz cienia w celu prostego wyrównania obiektu pomiarowego. Doskonały stosunek ceny do wydajności dopełnia pakiet oferowanych usług.

Właściwości

 •     Zakres pomiarowy: 40 mm
 •     Rozdzielczość submikrometrowa 10 nm
 •     Liniowość ≤ 1 µm
 •     Czas ekspozycji: 8,5 µm
 •     Aktywna korekcja nachylenia obiektu pomiarowego w czasie rzeczywistym
 •     Pomiar kąta obiektu względem płaszczyzny XY w wiązce światła
 •     Sześć ustawień wstępnych dla typowych zadań pomiarowych
 •     Czarno-biały obraz ułatwiający wyrównanie obiektu pomiarowego z zastosowaniem skalowania
 •     Możliwość konfiguracji za pomocą interfejsu internetowego

Aktywna korekcja nachylenia obiektu pomiarowego

OptoCONTROL 2700 wykrywa dokładne ustawienie i kąt obiektu pomiarowego. Dzięki zintegrowanej analizie, wartość pomiarowa jest automatycznie dostosowywana do nachylenia obiektu pomiarowego. W rezultacie otrzymywana jest dokładna wartość pomiaru. Korekta nachylenia jest dostępna dla programów pomiaru średnicy. Wykryty obraz można przesłać za pośrednictwem interfejsu internetowego i sprawdzić wizualnie.

mikrometry optyczne - aktywna korekta nachyleniamikrometry optyczne bez korekcji nachyleniamikrometry optyczne z korekcją nachylenia


Pomiar kąta nachylenia obiektu

Jeśli obiekty nie znajdują się dokładnie pod kątem 90° w zakresie pomiarowym, optoCONTROL 2700 może precyzyjnie określić i podać nachylenie do 45°.

pomiar kąta za pomocą mikrometrów optycznych

 

Prosta obsługa za pomocą interfejsu internetowego i ustawienia wstępne dla typowych zastosowań

Cała konfiguracja optoCONTROL 2700 odbywa się bez dodatkowego oprogramowania za pośrednictwem łatwego w stosowaniu interfejsu sieciowego. Interfejs sieciowy jest dostępny za pośrednictwem połączenia Ethernet i umożliwia szybkie i łatwe ustawienie np. uśredniania, szybkości pomiaru lub ustawień wstępnych oraz oferuje szerokie opcje parametryzacji dla każdego zadania pomiarowego. Za pomocą jednego kliknięcia, zapisane ustawienia wstępne umożliwiają szybką i łatwą parametryzację czujnika specjalnie dla danego zadania pomiarowego.

prosta obsługa za pomocą interfejsu internetowego

Czarno-biały obraz ułatwiający wyrównanie z obiektem pomiarowym

Dokładne pozycjonowanie obiektu pomiarowego w wiązce światła jest szybkie i łatwe dzięki trybowi konfiguracji. Obiekt pomiarowy można łatwo ustawić stosując zintegrowany czarno-biały obraz. Oszczędza to czas i wysiłek użytkownika podczas ustawiania i dostosowywania dokładnej pozycji. Środek zakresu pomiarowego jest pokazany w obu osiach czerwoną linią.

Przykłady zastosowań

mikrometry optyczne-pomiar-szczelinymikrometry optyczne - produkcja szkłamikrometry optyczne - produkcja przewodów

 

Zakres pomiarowy40 mm
Rozdzielczość10 nm
Liniowość≤ 1 µm
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;