Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

surfaceCONTROL - system do pomiaru 3D matowych powierzchni

surfaceCONTROL 3D 3500

Czujniki surfaceCONTROL są używane do pomiarów 3D i inspekcji powierzchni. Czujniki wykorzystują zasadę rzutowania prążkowanego światła do wykrywania rozproszonego światła odbitego od powierzchni i do generowania chmury punktów 3D. Ta chmura punktów jest następnie oceniana w celu rozpoznania geometrii, bardzo małych defektów i nieciągłości na powierzchni.

W ofercie dostępne są czujniki z różnymi polami pomiarowymi. Umożliwia to weryfikację najdrobniejszych detali na elementach, a także odchylenia kształtu na dużych powierzchniach pomiarowych. Dostępne są wydajne pakiety oprogramowania do oceny i ustawiania parametrów.

Właściwości:

 • Zautomatyzowany pomiar inline 3D do kontroli geometrii, kształtu i powierzchni
 • Ciągłe monitorowanie procesu
 • Wykrywanie różnych wad kształtu
 • Obiektywna ocena odchyleń
 • Kompleksowe oprogramowanie SDK i ewaluacyjne
 • Łatwa integracja ze wszystkimi popularnymi pakietami przetwarzania obrazu 3D

Integracja oprogramowania za pośrednictwem SDK 3D firmy Micro-Epsilon
Czujniki surfaceCONTROL są wyposażone w łatwy do integracji zestaw SDK (Software Development Kit). SDK jest oparty na standardach branżowych GigE Vision i GenICam, obejmujących następujące bloki funkcyjne:

 • Konfiguracja sieci i podłączenie czujnika
 • Kompleksowe sterowanie czujnikami
 • Kontrola transferu danych pomiarowych (dane 3D, obrazy wideo, ...)
 • Zarządzanie zestawami parametrów zdefiniowanych przez użytkownika
 • Biblioteka C / C ++ / C #, przykładowe programy i dokumentacja
 • Dostęp do czujnika przez GigE Vision jest również możliwy bez SDK, jeśli masz oprogramowanie zgodne z GenICam.
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;