Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

WDF1 Przetwornik pomiarowy dla czujników siły FlexiForce

Ten produkt został wycofany z produkcji.

Przetwornik pomiarowy WDF1 przeznaczony jest do współpracy z piezorezystancyjnymi, foliowymi czujnikami siły typu FlexiForce, które charakteryzują się trwałością, elastycznością oraz grubością rzędu 0,2 mm. 

Zastosowanie

Ze względu na swoje właściwości czujniki FlexiForce mają wszechstronne zastosowanie, przykładowe aplikacje, w których mogą być stosowane:

 • Wszelkiego typu testy i pomiary nacisku
 • Badania i rozwój innych technologii
 • Testy maszyn i urządzeń
 • Kontrola jakości produktów, urządzeń
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Robotyka

Komunikacja

Urządzenie WDF1 cyfrowo przetwarzając sygnał rezystancyjny dokonując jego linearyzacji. Dzięki temu możliwe jest przybliżone określenie siły działającej na czujnik. WDF1 posiada wyjście napięciowe 0…10 V oraz wyjście tranzystorowe, które może być skonfigurowane tak by zostało załączone przy odpowiednim progu odpowiadającemu obciążeniu czujnika. WDF1 posiada także interfejs RS485 pracujący w standardzie komunikacyjnym MODBUS, dzięki czemu możliwa jest komunikacja kilkudziesięciu czujników na jednej magistrali z urządzeniem nadrzędnym (np. PLC).

 

Właściwości modułu:

 • Zasilanie 15…28 VDC
 • Pobór prądu < 0,06 A
 • Wejście dla czujnika 4 kΩ…10 MΩ
 • Linearyzacja i filtrowanie sygnału z czujnika
 • Pomiar siły dokładnością ~20%
 • Wyjście napięciowe 0…10 V
 • Wyjście tranzystorowe typu OC (otwarty kolektor), możliwość konfiguracji do pracy w 3 trybach
 • Interfejs komunikacyjny RS485 (MODBUS RTU)
 • Współpraca z programem WDF1-PC umożliwiającym odczyt pomiaru oraz konfigurację urządzenia
 • Małe wymiary
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;