Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

ADT8 Moduł pomiarowy dla czujników siły

Ten produkt został wycofany z produkcji.

Moduł ADT8 jest uniwersalnym urządzeniem do pomiaru sygnałów pochodzących z 8 mostkowych czujników tensometrycznych. Układ pozwala na dokonywanie pomiarów z dokładnością dochodząca do 100,000 działek, co umożliwia bardzo precyzyjny pomiar sił.

Zastosowanie

Moduł ADT8 może mieć zastosowane wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zgrubnego lub precyzyjnego pomiaru siły (masy) z wykorzystaniem wielu czujników tensometrycznych. Przykładami takich pomiarów mogą być wielo-czujnikowe platformy najazdowe ważące pojazdy, zbiorniki do ważenia cieczy, materiałów sypkich (silosy) itp. W zależności od zastosowanego czujnika istnieje możliwość pomiarów małych ciężarów w zakresie gramów jak i dużych obciążeń mierzonych w tonach.

Komunikacja

Urządzenie pozwala na podłączenie do 8 niezależnych czujników. Każdy z czujników może być niezależnie skonfigurowany przez podanie parametrów takich jak zakres i stała czujnika. Konfiguracja oraz odczyt pomiarów odbywa się za pomocą interfejsu RS485 pracującego w protokole MODBUS-RTU. Pozwala to na podłączenie ADT8 do większości systemów automatyki (sterowniki PLC, panele HMI).

Odczyt

ADT8 posiada szereg rejestrów, do których dostęp poprzez prosty i popularny protokół MODBUS-RTU pozwala odczytywać wartości z pojedynczych kanałów czy wartości zsumowane z poszczególnych kanałów. 

 
Właściwości:
 • 8 kanałów pomiarowych
 • Złącze RS485
 • Komunikacja poprzez protokół MODBUS-RTU
 • Funkcje sumowania pomiarów (zastosowanie w urządzeniach wagowych)
 • Rozdzielczość do 100,000 działek pomiarowych
 • Częstotliwość pomiaru 5/sek.
 • Dodatkowe, optoizolowane wejście tarujące
 • Zasilanie 9..12 VDC
 • Zastosowania: wagi elektroniczne, platformy najazdowe, ważenie materiałów sypkich, cieczy itp., wielo-czujnikowe systemy do pomiaru mas i sił.  
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;