Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Moduł pomiarowy dla czujników siły ADT42ETH

ADT42ETH jest uniwersalnym, precyzyjnym, 4-kanałowym przetwornikiem dla mostkowych czujników tensometrycznych.

Urządzenie umożliwia pomiary z częstotliwością do 120 pomiarów/sekundę na kanał i efektywną rozdzielczością do 19 bit.

Zastosowanie

Moduł ADT42ETH ma wszechstronne zastosowanie zarówno w przemyśle jak i laboratoriach badawczych, wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zgrubnego lub precyzyjnego pomiaru siły (ciężaru).

Pomiar siły (ciężaru)

W zależności od zastosowanego czujnika istnieje możliwość pomiarów małych ciężarów w zakresie gramów jak i dużych obciążeń mierzonych w tonach.  Dzięki możliwości sumowania pomiarów z wybranych kanałów może być wykorzystany w wielo-czujnikowych systemach wagowych.

Komunikacja

ADT42ETH posiada port USB, Ethernet oraz RS485. Dostęp do urządzenia może odbywać się za pomocą protokołu  MODBUS-TCP/IP lub MODBUS-RTU umożliwiając bezpośrednią komunikację jednego lub kilku modułów jednocześnie ze sterownikiem PLC czy panelem HMI. Port USB pozwala na odczyt danych w dedykowanej aplikacji PC i ich wizualizację na wykresie lub zapis do pliku.

Dodatkowe 2 wejścia pozwalają na tarowanie oraz rejestrowanie pomiarów w aplikacji PC na „żądanie”, a 2 wyjścia sygnalizowanie progów pomiarowych.

Konfiguracja urządzenia odbywa się poprzez złącze USB i program ADT42ETH-PC, który oprócz ustawień urządzenia umożliwia także podgląd aktualnych wartości pomiarowych, ich rejestrację do pliku i na wykresie.

ADT42ETH - przykładowe połączenia z urządzeniami zewnętrznymi

Właściwości:

 • Pomiar sygnału z czterech tensometrycznych czujników siły
 • Przetworniki A/C 24 bit, efektywna rozdzielczość pomiarowa do 19 bit, prędkość pomiaru do 120/sek.
 • Konwersja mierzonej wartości na siłę w N lub ciężar w g, kg, T, f
 • Możliwość odczytu z każdego kanału niezależnie oraz sumy z kanałów
 • Funkcje filtracji pomiarów, pomiar stabilności
 • 2 optoizolowane wejścia (tara, wyzwalanie rejestracji pomiarów do pliku )
 • 2 optoizolowane wyjścia  (sygnalizacja progów pomiarowych)
 • Interfejs Ethernet (Modbus TCP) i RS485 (Modbus RTU) do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi
 •  Złącze USB do konfiguracji przetwornika i akwizycji danych pomiarowych

Gdzie zastosujesz ADT42ETH?

 • Wagi elektroniczne
 • Platformy najazdowe
 • Ważenie materiałów sypkich, cieczy itp.
 • Wieloczujnikowe systemy do pomiaru mas i sił
 • Systemy pomiarowe 

KUP W SKLEPIE

Inni kupili również...

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;