Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SMC116-GP - Sterownik silników krokowych bipolarnych

SMC116GP to mikrokrokowy sterownik 2-fazowego silnika krokowego z miniaturowymi stopniami mocy pozwalający na płynną pracę zespołu napędowego. 

Wykonywany jest w profilu zamkniętym (G) przeznaczonym do zabudowy wewnątrz maszyny czy szafy sterującej. Zawarte w sterowniku SMC116 stopnie mocy zbudowano na układach pracujących przy częstotliwości choppowania 20 kHz, a mieszany sposób gaszenia prądu daje oszczędności energii przy optymalnym kształcie przebiegu prądu, co wiąże się z precyzją (mixed decay).

W układzie sterującym TMC239 zawarte są nieliniowe przetworniki D/A pozwalające na uzyskanie podziału krokowego 1/8. Układ wyposażony jest w precyzyjny układ kontroli prądu i kontroli przeciążeń. Sterownik ma prąd ustalany fabrycznie, przy zamawianiu należy podać prąd fazy silnika na przykład 4 A, 4,5 A, 5 A, 6 A lub 6,7 A.

Własności:

 • Mikroprocesor, stopnie mocy FET lowRon,
 • Miniaturowe wymiary modułu: 112x46x23 mm,
 • Zamknięta obudowa z profilu aluminiowego,
 • Ochrona przeciwzwarciowa, nadnapięciowa,
 • Jedno napięcie zasilania +15V.. +36 V,
 • Wysoki prąd znamionowy max 6,7 A na fazę,
 • Zaawansowana technologia, montaż SMD,
 • Mikrokrok z podziałem do 1/8,
 • Stworzony dla obsługi silników 2-fazowych,
 • Automatyczna redukcja prądu,
 • Izolowane galwanicznie wejścia,
 • Częstotliwość choppowania 20 kHz,
 • Wskaźnik LED dla zasilania,
 • Zasilanie i sygnały do silnika na listwach rozłącznych typu PLUGCON 5 mm (zawarte w komplecie dostawy),
 • Sygnały sterujące na listwach rozłącznych mini typu RIACON 3,5 mm (w dostawie).

Do nowych projektów zalecamy zastosowanie SMC108v2.

Prąd na fazę [A]3 - 6,7
Napięcie zasilania [V]18...36 DC
Maksymalny podzial kroku8
Tryb pracy2 fazowy bipolarny
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;