Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Silnik krokowy 110BYGH201

Silniki krokowe serii 110BYGH to najpotężniejsza seria silników, które znajdują zastosowanie w maszynach do pozycjonowania sporych mas. Silniki serii 110BYGH posiadają wysoką jakość i bardzo atrakcyjną cenę przez co są alternatywą dla innych napędów, na przykład silnika BLDC z przekładnią.

Przy dużych poruszanych masach obiektu zaleca się stosowanie kontroli napięcia zasilania, np. elektronicznym balastem zasilania.

Zalecany sterownik:SMC139.

Własności:

 • Silnik 2 fazowy z krokiem 1,8º,
 • Moment 11,5 Nm,
 • Tryb pracy: bipolarny,
 • Napięcie: 3,2 V,
 • Prąd: 5,5 A,
 • Rezystancja: 0,58 Ohm,
 • Indukcyjność: 10,1 mH,
 • Bezwładność rotora: 5500 gcm2,
 • Waga: 5 kg.
Krok [º]1,8
Wypro­wadzeniabi4
Napięcie [V]3,2
Prąd [A]5,5
Rezyst. [Ω]0,58
Mom. trzym. [Ncm]1150
Bezwł. rotora [gcm2]5500
Oś [mm]19
Indukc. [mH]10,1

Zdjęcia

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;