Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SMC108-WPv2 - Sterownik silników krokowych bipolarnych

SMC108-WPv2 to nowoczesny sterownik dwufazowego silnika krokowego opracowany i produkowany w firmie WObit w oparciu o stopnie mocy wykonane w technologii DirectFET™. Zapewniło to miniaturyzację rozmiarów sterownika przy dość dużych prądach sterujących charakterystycznych dla dużych i średnich silników krokowych o rozmiarze kołnierza od 110 mm do 57mm. Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego umożliwia zamocowanie sterownika na typowej szynie DIN, a łatwy dostęp do przełączników i diod sygnalizacyjnych pozwala na szybką konfigurację sterownika i podgląd stanu jego pracy.

SMC108-WPv2 jest sterownikiem przeznaczonym do współpracy z dwufazowym silnikiem krokowym z uzwojeniem bipolarnym (8- lub 4-przewodowym) lub unipolarnym 6-przewodowym włączanym jako bipolarny. Umożliwia on sterowanie z pełnym krokiem lub podziałem kroku 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, a także 1/5, 1/10, 2/5 wymuszając stałą wartość prądu w uzwojeniu niezależnie od wartości napięcia zasilania. Sterowanie kierunkiem obrotów odbywa się za pomocą wejścia DIR. Wejście ENABLE zezwala na pracę silnika lub odłącza prąd od silnika.

Właściwości:

 • Stopnie mocy w nowoczesnej technologii DirectFET™
 • Mikroprocesor oraz specjalizowany układ sterujący TMC239, wyposażony w precyzyjny układ kontroli prądu i kontroli przeciążeń górnej i dolnej gałęzi mostka mocy
 • Napięcie zasilania 15..75 DC
 • Wysoki prąd znamionowy – max 7,5A na fazę
 • Wybór prądu uzwojenia silnika: 3 ...8 A
 • Podział kroku: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 2/5, 1/8, 1/10, 1/16
 • Częstotliwość przełączania tranzystorów 23kHz
 • Optoizolowane wejścia
 • Automatyczna redukcja prądu
 • Zasilanie i sygnały sterujące na listwach rozłącznych ze złączami śrubowymi
 • Obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN
 • Wskaźniki LED dla zasilania/pracy/błędu

Stopień mocy sterownika zrealizowany jest przy pomocy miniaturowych tranzystorów MOSFET w nowoczesnej technologii DirectFET™. Minimalizacja strat i wysoka sprawność przełączania stopnia mocy pozwoliły na miniaturyzację rozmiarów sterownika.

Stopień mocy sterownika pracuje przy częstotliwości przełączania 20 kHz, a mieszany sposób gaszenia prądu daje oszczędności energii przy optymalnym kształcie przebiegu prądu, co wiąże się z precyzją ruchu silnika krokowego (mixed decay). W układzie sterującym TMC239 zawarte są nieliniowe przetworniki D/A pozwalające na uzyskanie podziału krokowego 1/16, a także precyzyjny układ kontroli prądu i kontroli przeciążeń górnej i dolnej gałęzi mostka mocy.

 

Prąd na fazę [A]8
Napięcie zasilania [V]15...75 DC
Maksymalny podzial kroku16
Tryb pracy2 fazowy bipolarny

Zdjęcia

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;