Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SMC63-RP - Sterownik silników krokowych bipolarnych

Ten produkt został wycofany z produkcji.

Sterownik SMC63-RP został zastąpiony przez SMC124 lub SMC104.

Miniaturowy sterownik SMC63-RP przeznaczony jest do współpracy z dwufazowym silnikiem krokowym. Prąd znamionowy silnika ustalają rezystory wstawione w odpowiednie miejsca od strony elementów (standardowo ustawiona jest wartość prądu 1A), napięcie zasilania do 36V prądu stałego. Sterownik SMC 63 standardowo posiada pasywne chłodzenie w postaci profilu aluminiowego. Jego największym ograniczeniem jest mały podział kroku.

Właściwości:

 • mikroprocesor, scalone stopnie mocy dla silników dwufazowych bipolarnych,
 • choppowanie z częstotliwością 20kHz,
 • wskaźnik zasilania (dioda LED),
 • sygnały sterujące silnika na złączu miniaturowym,
 • sygnały zasilania i silnika na złączu ARK.
Prąd na fazę [A]0,4 - 3
Napięcie zasilania [V]11...36 DC
Maksymalny podzial kroku2
Tryb pracy2 fazowy bipolarny
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;