Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Silnik krokowy 35BY48B06

Napędy serii 35BY znajdują zastosowanie w miniaturowych urządzeniach wymagających pozycjonowania. Proponujemy dwie wersje silników 12 i 5 woltowe. Oba modele posiadają krok 7,5 stopnia.

Silniki serii 35BY posiadają wyższy, moment niż seria 25BY. Wersja 5 woltowa może być montowana w układach logicznych bez specjalnego sterownika, a fazy silnika załączane prostym układem elektronicznym dzięki unipolarnym uzwojeniom.

Zalecane sterowniki:SMC50, SMC51, SMC61, SMC62,SMC63, SMC81, SIC184.

Własności:

 • Silnik 2 fazowy z krokiem 7,5º,
 • Podwyższony moment do 0,025 Nm,
 • Temperatura pracy 0 ~ +40ºC,
 • Klasa izolacji B,
 • Tryb pracy: unipolarny,
 • Napięcie: 5 V,
 • Prąd: 0,5 A,
 • Rezystancja: 10 Ohm,
 • Indukcyjność: 65 mH,
 • Bezwładność rotora: 2,5 gcm2.
Krok [º]7,5
Wypro­wadzeniauni6
Napięcie [V]5
Prąd [A]0,5
Rezyst. [Ω]10
Mom. trzym. [Ncm]2,5
Bezwł. rotora [gcm2]2,5
Oś [mm]2
Indukc. [mH]65
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;