Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SMC104 -Sterownik silników krokowych bipolarnych

SMC104 jest sterownikiem przeznaczonym do współpracy z dwufazowym silnikiem krokowym z uzwojeniem bipolarnym (8- lub 4- przewodowym) lub unipolarnym 6-przewodowym włączanym jako bipolarny. Umożliwia sterowanie prądem do 3,8 A z podziałem kroku 1/2 do 1/64. Sterownik posiada możliwość wyboru prądu w zakresie 1,2 - 3,8 A.

Możliwe jest także włączenie redukcji, która ogranicza o połowę pobór prądu, gdy impulsy taktujące CLK przychodzą z częstotliwością < 1,5 Hz. Zezwolenie na pracę silnika odbywa się poprzez podanie sygnału +5..24 V na wejście EN (ENABLE).

Sterowanie kierunkiem obrotów odbywa się za pomocą wejścia DIR. Maksymalna częstotliwość impulsów podawanych na wejście CLK to 40 kHz.

 

kup w sklepie WObit

Prąd na fazę [A]3,8
Napięcie zasilania [V]12...36 DC
Maksymalny podzial kroku64
Tryb pracy2- fazowy bipolarny
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;