Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Silnik krokowy 60BYGH604

Silniki hybrydowe serii 60BYGH to jedne z najnowszych dwufazowych silników krokowych w ofercie firmy WObit. Nieznacznie zwiększone wymiary skutkują większą średnicą rotora i podwyższonym momentem trzymającym.

Zalecane sterowniki:SMC104, SMC108, SIC184, SQCA244.
Dla uzyskania dużej dynamiki:SMC139.

Własności:

 • Silnik 2 fazowy z krokiem 1,8º,
 • Moment 86 Ncm,
 • Temperatura pracy 0 ~ +40ºC,
 • Tryb pracy: bipolarny,
 • Napięcie: 1,4 V,
 • Prąd: 4 A,
 • Rezystancja: 0,35 Ohm,
 • Indukcyjność: 1 mH,
 • Bezwładność rotora: 570 gcm2,
 • Waga: 1,34 kg.
Krok [º]1,8
Wypro­wadzeniabi8
Napięcie [V]1,4
Prąd [A]4
Rezyst. [Ω]0,35
Mom. trzym. [Ncm]86
Bezwł. rotora [gcm2]570
Oś [mm]8
Indukc. [mH]1

Zdjęcia

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;