Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

MBPS zaciski pneumatyczne

zacisk pneumatycznyMBPS

Seria MBPS bazuje na podwójnie efektywnej, klinowej przekładni z impulsowo ładowaną energią do zaciskania i hamowania. Jako szczególną cechę uważa się to, że posiada ona trzy tłoki połączone liniowo. Taka konstrukcja pozwala na użycie silniejszego impulsu przy niższym ciśnieniu. Największy zacisk pozwala udźwignąć siły dochodzące do 4700N. Seria MBPS jest zaprojektowania do hamowania prowadnic liniowych.

Dzięki specjalnemu materiałowi umieszczonemu w warstwie kontaktowej z prowadnicą, nie jest ona narażona na uszkodzenia. Aby zapobiec zanieczyszczeniu warstwy pomiędzy prowadnicą, a elementem zaciskowym, główne elementy zostały tak skonstruowane, aby pasowały do siebie z uszczelkami poszczególnych prowadnic liniowych producenta. - zacisk przez podanie ciśnienia - ciśnienie otwierające: 4,5 bara.

 • Szeroki asortyment do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
 • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC) dzięki akumulatorowi energii sprężystości
 • Wysoka trwałość do 5 mln cykli zaciskania statycznego
 • Element zabezpieczający pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii

 

Budowa zacisku

 

 1. Prowadnica szynowa profilowa do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
 2. Mechanizm klinowy przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
 3. Szczęki zaciskowe i hamujące dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
 4. Obudowa ze stali niklowanej chemicznie
 5. Tłok pneumatyczny tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
 6. Akumulator energii sprężystości do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;