Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

EMS70 czujniki siły

czujnik siły EMS70
 • Zakres siły: 0-1 kN do 0-500 kN
 • Wysoka dokładność
 • Podwójny lub potrójny mostek
 • Sciskanie/rozciaganie
 • Niski profil, z otworem
 • Elektronika:nie
 • Stała mV/V: 1,5
 • Maksymalny błąd nieliniowości [%F.S.]: 0,2
ProduktZakres pomiaru:Elektronika:Stała charakterystyczna:Tolerancja liniowości [%]:Zapytaj o produkt
EMS70-1KN1 kNNIE1 +-2% [mV/V]0.2
EMS70-2KN2 kNNIE1 +-2% [mV/V]0.2
EMS70-5KN5 kNNIE1 +-2% [mV/V]0.2
EMS70-10KN10 kNNIE1.5 +-2% [mV/V]0.2
EMS70-20KN20 kNNIE1.5 +-2% [mV/V]0.2
EMS70-50KN50 kNNIE1.5 +-2% [mV/V]0.2
EMS70-100KN100 kNNIE1.5 +-2% [mV/V]0.2
EMS70-200KN200 kNNIE1.5 +-2% [mV/V]0.2
EMS70-500KN500 kNNIE1.5 +-2% [mV/V]0.2
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;