Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

KMM20 czujniki siły

czujnik siły KMM20
 • Zakres siły:0-50N do 0-5kN
 • Układ mostkowy
 • Miniaturowa budowa
 • Pomiar siły ściskania i rozciągania
 • Dla przemysłu i laboratoriów
 • Siła przenoszona za pomocą gwintów
 • Elektronika: opcjonalnie 0,5-4,5 V (wersja E)
 • Maksymalny błąd nieliniowości [%F.S.]: 0,25 lub 0,5

Czujnik siły KMM20E jest identyczny z KMM20 pod względem budowy mechanicznej. Różnica polega na tym, że KMM20E ma wbudowany wzmacniacz sygnału EMS165.

ProduktZakres pomiaru:Elektronika:Stała charakterystyczna:Tolerancja liniowości [%]:Zapytaj o produkt
KMM20-50N50 NNIE1.0 +-2% [mV/V]0.5
KMM20-100N100 NNIE1.0 +-2% [mV/V]0.25
KMM20E-100N 100 NTAK0.25
KMM20-200N200 NNIE1.0 +-2% [mV/V]0.25
KMM20E-200N200 NTAK0.25
KMM20-500N500 NNIE1.0 +-2% [mV/V]0.25
KMM20E-500N500 NTAK0.25
KMM20-1kN1 kNNIE1.5 +-2% [mV/V]0.25
KMM20E-1kN1 kNTAK0.25
KMM20-2kN2 kNNIE1.5 +-2% [mV/V]0.25
KMM20E-2kN 2 kNTAK0.25
KMM20-5kN5 kNNIE1.5 +-2% [mV/V]0.25
KMM20E-5N5 kNTAK0.25
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;