Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Laserowy skaner przestrzeni UAM-05LP

Nowy skaner bezpieczeństwa przeznaczony jest do monitorowania przestrzeni w pobliżu obszarów z pracującymi maszynami i monitorowania ścieżki poruszających się pojazdów. Dzięki metodzie TOF (czasu przelotu światła) do pomiaru odległości, skaner oblicza czas potrzebny na powrót odbitej wiązki światla w promieniu 270º. Jakikolwiek obiekt czy osoba, która naruszy zaprogramowane strefy ostrzegawcze i ochronne uruchomi wyjście zatrzymujące maszynę lub pojazd AGV.

Laserowy skaner bezpieczeństwa pozwala użytkownikowi na łatwą konfigurację prostych lub złożonych stref ochronnych i ostrzegawczych, tak aby spełnić wymagania aplikacji. Skaner bezpieczeństwa UAM jest idealnym rozwiązaniem maksymalizującym bezpieczeństwo, gwarantującym kompaktowe rozmiary, odpowiednim do wielu dziedzin przemysłu. 

Właściwości:

 • 5-metrowa strefa bezpieczeństwa
 • 20-metrowa strefa ostrzegawcza (bez gwarancji bezpieczeństwa)
 • 270º kąt skanowania
 • Bardzo kompaktowa konstrukcja w aluminiowej obudowie odlewanej pod ciśnieniem 80 mm (W) x 80 mm(D) x 95 mm (H)
 • 32 programowalne obszary (konfigurowalne w oprogramowaniu za pomocą microUSB)
 • Tryb podwójnej ochrony (ochrona dwóch obszarów)
 • Wyjście Ethernet do transmisji danych
 • Wejście enkoderowe
 • Konfiguracja Master/Slave
 • Zdalne programowanie poprzez kartę SD
Zakres20 m (strefa ostrzegawcza), 5 m (zakres bezpieczny)
Kąt skanowania270°
Częstotliwość33 skanów/s
Rozmiar80mm (W) x 80mm (D) x 95mm (H)
InterfejsEthernet, USB
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;