Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Silnik krokowy 42BYGH118-01B

Hybrydowe silniki serii 42BYGH charakteryzują się stosunkowo dużym momentem w porównaniu do ich rozmiarów. Znajdują zastosowanie tam, gdzie od dynamiki ważniejsza jest pewność zachowania dużej siły przy małej wykorzystywanej przestrzeni.

Zalecane sterowniki:SMC52, SMC62, SMC81

Własności:

 • Silnik 2 fazowy z krokiem 1,8º ± 5%
 • Napięcie 12 V
 • Prąd 0.5 A
 • Rezystancja na fazę: 24 Ohm
 • Moment do 0,42 Nm
 • Rodzaj wyprowadzeń: bipolarne
 • Temperatura pracy 0 ~ +40ºC
 • Klasa izolacji B
 • Długość przewodów 150±20 mm

 

Krok [º]1,8
Wypro­wadzeniabi4
Napięcie [V]12
Prąd [A]0,5
Rezyst. [Ω]24
Mom. trzym. [Ncm]42
Bezwł. rotora [gcm2]75
Oś [mm]5
Indukc. [mH]36

Zdjęcia

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;