Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SMC50-B - Sterownik silników krokowych bipolarnych

SMC50 jest sterownikiem przeznaczonym do współpracy z dwufazowym silnikiem krokowym. Umożliwia sterowanie pełnokrokowe lub krokiem podzielonym na 2, 4 lub 8 części, wymuszając odpowiednią wartość prądu w uzwojeniu silnika niezależnie od napięcia zasilania sterownika. Każdy impuls prostokątny pojawiający się na wejściu kroku (KROK) powoduje przeskok silnika o jeden krok lub mikrokrok, w zależności od głębokości podziału krokowego ustawionego w sterowniku za pomocą zworek (M1 i M2).

Prąd znamionowy silnika ustalany jest za pomocą potencjometru znajdującego się na płycie głównej sterownika. Potencjometr umożliwia zmianę prądu fazy sterownika w zakresie 0,15A do 0,75A. Sterownik posiada wskaźnik napięcia zasilania w postaci czerwonej diody LED. Modularna budowa sprzyja łatwemu konstruowaniu wieloosiowych układów sterujących np. maszyn CNC. Sposób mocowania Uchwyt na szynę DIN 35mm

Własności:

 • interfejs sterujący KROK/KIERUNEK,
 • wysoka częstotliwość kroku do 500kHz,
 • prąd znamionowy max 0.75A na fazę,
 • ustawianie prądu za pomocą miniaturowego potencjometru na płytce sterownika,
 • zaawansowana technologia, montaż SMD,
 • mikrokrok z podziałem do 1/8,
 • automatyczne kształtowanie sinusoidy,
 • podbicie prądu (141% prądu pełnokrokowego),
 • miksowany tryb gaszenia prądu,
 • zabezpieczenie termiczne końcówkek mocy,
 • zabezpieczenie przeciwprzebiciowe,
 • zabezpieczenie zaniku napięcia zasilania,
 • podłączenie sygnałów sterujących za pomocą dwurzędowego złącza grzebieniowego przystosowanego do zaciśnięcia taśmy 10 żyłowej (złącze IDC10),
 • aluminiowy profil L kształtny.

UWAGA: Produkt wycofany z produkcji. Nie jest już dostępny.

Prąd na fazę [A]0,15 - 0,75
Napięcie zasilania [V]15...28 DC
Maksymalny podzial kroku8
Tryb pracy2 fazowy bipolarny
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;