Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

LBHS hamulce hydrauliczne

Hamulec hydrauliczny LBHS

Nowy hamulec hydrauliczny LBHS składa się z jednego elementu. Nie zawiera on żadnych ruchomych części i generuje całą siłę hamującą i trzymającą  wyłącznie poprzez nacisk korpusu.

Zalety:

 • 1 funkcjonalny komponent
 • Hamulec hydrauliczny o wąskiej i niskiej konstrukcji
 • Może być zastosowany z każdym typem prowadnicy
 • Najwyższa sztywność
 • Brak ruchomych elementów
 • Hamuje w przypadku spadku ciśnienia (normalnie zamknięty)
 • Zoptymalizowany za pomocą metody elementów skończonych
 • Siła trzymająca jest generowana poprzez nacisk korpusu zacisku
 • Uzupełnia grupę zacisków i hamulców hydraulicznych, do której należy LKP, LKPS, LBPS

 

Budowa hamulca

 

 1. Prowadnica szynowa profilowa do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
 2. Budowa - podzespół funkcyjny
 3. Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja
 4. Kontur elektrodrążony służy do otwierania elementu pod ciśnieniem
 5. Szczęki zaciskowe i hamujące dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
 6. Płyty uszczelniające do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych
 7. Zgarniacz opcjonalnie z końcówką artykułu "A"
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;