Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SQCA244

SQCA244 to poczwórny sterownik silnika krokowego, dedykowany do sterowania maszyn CNC. Umożliwia sterowanie silnikami krokowymi prądem do 4A i z podziałem krokowym maksymalnie 1/64.

Sterownik posiada przełączniki umożliwiające zmianę podziału kroku oraz prądu dla każdego kanału osobno. Sterownik posiada standardowe wejścia sygnałów CLOCK/DIR wyprowadzone na rozłącznych złączach śrubowych oraz wspólne wejście ENABLE. Ponadto sterownik wyposażony został w złącze LPT, które pozwala na bezpośrednie sterowanie silnikami z komputera PC (np. za pomocą oprogramowania MACH).

Do dyspozycji użytkownika są także dwa wyjścia przekaźnikowe oraz cztery optoizolowane wejścia, które mogą być sterowanie za pomocą portu LPT.

Właściwości:

 • Stopnie mocy dla maks. 4 silników krokowych
 • Zasilanie 12..36 VDC
 • Regulowany prąd silnika – do 4A na fazę
 • Regulowany podział kroku do 1/64
 • Złącze LPT do połączenia z komputerem (współpraca z programami np. MACH2, MACH3)
 • 4 uniwersalne optoizolowane wejścia (3..24V)
 • 2 uniwersalne wyjścia przekaźnikowe
 • Wskaźniki LED zasilania / wejść / wyjść
 • Obudowa otwarta – profil aluminiowy przystosowany do montażu na szynie DIN

UWAGA: Produkt został wycofany z produkcji i nie jest już dostępny.

Prąd na fazę [A]2,5 - 4
Napięcie zasilania [V]12...36 DC
Maksymalny podzial kroku64
Tryb pracy4x 2 fazowy bipolarny
 wbudowany optoizolator LPT
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;