Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SDD187 - Sterownik do silników prądu stałego

SDD187 to moduł pojedynczego drivera dla silnika DC. Zbudowany jest w oparciu o scalony mostek mocy, który pozwala na sterowanie silnikiem DC prądem do 20 A. Układ posiada zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe, które wyłącza układ w przypadku przegrzania lub przeciążenia (np. rozruch ze zbyt dużym prądem lub nagła zmiana kierunku obrotów).

Regulacja prędkości odbywa się przez zmianę wypełnienia wejściowego sygnału PWM. Częstotliwość wejściowa PWM może wynosić 100 Hz do 100 kHz i nie wpływa na częstotliwość PWM podawaną na mostek mocy.

Napięcie zasilania [VDC]12-30
Prąd znamionowy [A]7A (bez radiatora) / 20A (z radiatorem)
Prąd maksymalny (chwilowy) [A]bd
InterfejsyPWM
Obsługa enkoderanie
Waga [g]30
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;