Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Zasilacz ZN500-L-SS

Zasilacz ZN500-L-SS służy do zasilania urządzeń, które wymagają niestabilizowanego napięcia o dużej obciążalności.

Zasilacz ten posiada wbudowane kondensatory elektrolityczne, które, dzięki dużej pojemności, pozwalają na odebranie energii np.: od sterownika silnika, nie powodując przy tym znacznego wzrostu napięcia na wyjściu zasilacza. Duże pojemności zasilacza także w znacznym stopniu łagodzą tętnienia napięcia zasilania.

Właściwości:

 • Toroidalny transformator o dużej sprawności
  i małym rozproszeniu pola magnetycznego,
 • Mostek prostownika o zwiększonej obciążalności,
 • Układ soft start,
 • Obudowa otwarta, na profilu aluminiowym,
 • Montaż w szafie wymaga wymuszonego przepływu powietrza,
 • Listwy rozłączne, śrubowe,
 • Bezpiecznik w oprawce na płytce,
 • Dioda LED sygnalizująca zasilanie,
 • Znamionowy prąd 15 A,
 • Znamionowe napięcie ≈ 42 V,
 • Masa 5 kg,
 • Wymiary: 158x255x55 mm,
 • Moc maksymalna 500 W.
Napięcie znamionowe [V]42
Prąd znamionowy [A]15
Moc maksymalna [W]500
Transformatorjest
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail ;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;