Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Termometr P20

Przenośny czujnik thermoMETER P20 jest stosowany do pomiarów temperatury gorących powierzchni od 0°C do 2000°C. P20 jest odpowiedni zwłaszcza do pomiaru wysokich temperatur, umożliwiając pomiar obiektu z bezpiecznej odległości.

Podwójny celownik laserowy, jak również zakres widzialny zapewniają precyzyjne i proste pomiary. Wyposażenie składa się z interfejsu USB oraz pamięci wewnętrznej do 2000 wartości pomiarowych. Poza funkcjami oceny i monitoringu, załączone oprogramowanie zapewnia funkcję oscyloskopu dla 20 wartości pomiarowych/sek. 

Właściwości

 • Zakres temperatur od 0°C do 2000°C
 • Wysoka rozdzielczość optyczna do 300:1
 • Precyzyjny celownik z widzialnym laserem oraz zakresem pomiarowym 
 • Regulowalna emisyjność od 0.100 do 1.000
 • Różnorodne odpowiedzi spektralne dla rozmaitych zastosowań 
 • Funkcja MAX/MIN, słyszalny i widzialny alarm HIGH/LOW 
Zakres pomiarowy0 - 2000°C
Optyka120:1 / 150:1 / 300:1
Zakres widma525 nm / 1 / 1.6 / 8-14 µm
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;