Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Czujnik wiroprądowy eddyNCDT 3005

eddyNCDT 3005 firmy Micro-Epsilon to nowy system pomiarowy charakteryzujący się atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości. Przeznaczony jest do bardzo szybkich i precyzyjnych pomiarów przemieszczenia, odległości i pozycji.

Ze względu na odporność na ciśnienie, stabilność temperaturową i kompaktową konstrukcję eddyNCDT 3005 jest idealny do zastosowań w trudnych warunkach zewnętrznych. 

Zarówno czujnik jak i kontroler eddyNCDT 3005 mają kompensację temperaturową, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej dokładności pomiarowej, nawet przy bardzo zmiennych temperaturach.

Czujniki są przeznaczone do pracy w temperaturze do 125°C, ale opcjonalnie dostępne są również modele mogące pracować w  temperaturze do 180°C. Kontroler, przewód oraz czujnik są odporne na ciśnienie do 10 bar.

Zakres pomiarowy1 - 6 mm
Rozdzielczość0.05 % F.S.O.
Liniowość± 0.25 % F.S.O.
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;