Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SUC63-BP

Sterownik SUC 63BP wyposażony jest w listwę zaciskową ARK dla przyłączy silnika. Skonstruowany jest jako osobny układ wyposażony w radiator. Konstrukcja modeu RP przystosowana jest do zastosowań przemysłowych. Może być sterowany sygnałami kierunek, krok, enable oraz podział. Jest to jedyny sterownik w ofercie WObit bez PWM. Właściwości: - mikroprocesor AT89S8253, - stopień mocy z tranzystorami HEXFET Power MOSFET, - sterowanie sygnałami kierunek, krok, enable oraz podział, - sterowanie pełno lub półkrokowe, - prąd fazy do 3A, - zasilanie 7 do 24 V prądu stałego, - budowa w formie niezależnego sterownika ze złączami, - kontrolka zasilania – LED czerwony, - wymaga tylko jednego napięcia zasilania (napięcie dla logiki tworzone wewnętrznie).
Prąd na fazę [A]3
Napięcie zasilania [V]7...24 DC
Maksymalny podzial kroku2
Tryb pracy2 fazowy unipolarny
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
  • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;