Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

System pomiarowy 2D/3D

System pomiarowy 2D/3D przeznaczony jest do wykonywania pomiarów wysokości elementów w oparciu o analizę profilu (różnicy między wierzchołkiem uszczelki, a podstawą) z dokładnością ±10 µm. Pomiar realizowany jest z krokiem co 1mm na całej długości elementu. Urządzenie pozwala także zmierzyć szerokość elementu.

Cały proces skanowania trwa nie dłużej niż 10 sekund, podczas którego dane pomiarowe przesyłane są do dedykowanego oprogramowania na komputerze PC. Końcowymi danymi są informacje o średniej wysokości elementu, wartości minimalnej i maksymalnej, a także odchyłki min. i maks. w stosunku do wartości średniej.

System sygnalizuje także odchyłki dla każdego punktu, od wprowadzonej przez użytkownika wysokości nominalnej z tolerancją. Wszystkie punkty pomiarowe z pomiaru mogą być także zapisane do pliku w formacie „*.csv”, do dalszej analizy.

OpisWartość
Dokładność pomiaru wysokości (Z)±10 µm
Liniowość pomiaru wysokości (Z)±0,16% FSO (3sigma)
Zakres pomiaru wysokości (Z)20 mm 
Maksymalna szerokość mierzonego obiektu5 mm
Dokładność pomiaru szerokości±100 µm
Rozdzielczość pomiaru w osi przesuwu (X)1 mm
Zakres pomiaru w osi przesuwu (X)100 mm
Zakres obrotu platformy obrotowej>360°
Prędkość przesuwu podczas skanowania w osi X~ 50 mm/sek.
Czas pełnego cyklu skanowania< 10 sek.
Zasilanie230 VAC, 50-60Hz 
Pobór mocy<60W
Wymiary444 x 344 x ok. 386
Ciężar29 kg 
Stopień ochronyIP10

 

System pomiarowy 2D/3D został nagrodzony tytułem Produkt Roku 2014 przez magazyn Napędy i Sterowanie. 

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;