Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Bezkontaktowy pomiar kąta

 • Wysoka rozdzielczość
 • Wysoki stopień ochrony
 • Szeroki zakres pomiarowy
 • Pomiar w dwóch osiach
 • Szeroki zakres zastosowań
 • Dostępne różne interfejsy komunikacyjne
 • Kompaktowa konstrukcja

Inklinometry służą do bezstykowego pomiaru odchylenia od pionu w sposób bezwzględny (absolutny).

W ofercie WObit dostępne są inklinometry pracujące w oparciu o pomiar magnetostrykcyjny, pojemnościowy oraz technologię MEMS. Inklinometry stosowane są m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa poruszających się maszyn takich jak wiertnice, dźwigi, pompy betonu. Idealnie nadają się również do stosowania w systemach fotowoltaicznych czy do kontroli odchylenia podnoszonych mostów. Inklinometry analogowe wykorzystują element Halla lub magnetorezystor do precyzyjnego pomiaru przemieszczenia zanurzonego w oleju tłumiącym wahadełka zakończonego magnesem.

Użyty do budowy inklinometru czujnik bezstykowy zapewnia szeroki zakres temperatur pracy i dużą żywotność. Atrakcyjna cena szczególnie serii WMI predysponuje je do zastosowań w budowie maszyn, pojazdów roboczych, dźwigów, platform i innych pomiarach.

Szeroka gama jedno- i dwuwymiarowych czujników przechyłu w technologii pojemnościowej przeznaczona jest do najróżniejszych aplikacji Czujniki przechyłu oferowane są z analogowym wyjściem napięciowym, prądowym lub cyfrowym w standardzie RS232 lub CAN.

Czujniki kąta charakteryzują się wysokim stopniem ochrony – nawet do IP67.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;