Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Enkodery magnetyczne absolutne z osią

Enkodery FHx58

Niezwykle wytrzymały enkoder FHx58. Certyfikowana odporność na środki czyszczące i dezynfekujące, przebadana higieniczna konstrukcja.
Obudowa odporna na mgłę solną w stopniu ochrony IP67+IP69k do czyszczenia strumieniem pary/wysokiego ciśnienia

 • optymalny dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, idealny do zastosowań offshore
 • jako enkoder absolutny (czujnik Halla) do 16 bitów jednoobrotowych / 43 bitowych wieloobrotowych
 • bateryjne i bezprzekładniowe wieloobrotowe (pozyskiwanie energii)
 • CANopen, CAN SAE J1939, SSI szary/binarny
 • jako optoelektroniczny enkoder inkrementalny do 25000 ppr.
 • ABZ, A, A/,B, B/,Z, Z/ dyferencjał, TTL, kompatybilny z TTL+RS422, HTL
 • system ostrzegawczy EWS 1000h przed awarią enkodera
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;