Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Pneumatyczne

Zacisk pneumatyczny MCPS

Seria MCPS jest zaprojektowana dla miniaturowych prowadnic przy rozmiarach od 5 do 25. Obwiednie zacisków są ruchome, dlatego też nie ma transferu siły pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji. Asymetryczna konstrukcja umożliwia szeroki ruch po jednej stronie. Umożliwia to także połączenie przy wykorzystaniu tarcia poszczególnych elementów mechanicznych. - zaciski w małych systemach - zacisk w przypadku braku ciśnienia - ciśnienie otwierające: 5,5 bara - brak bocznej siły.

 • Małe gabaryty do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych
 • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC) dzięki akumulatorowi energii sprężystości
 • Wysoka trwałość do 5 mln cykli zaciskania statycznego
 • Wyższa siła utrzymująca dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS
 • Element zabezpieczający pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii

Budowa zacisku

 

 1. Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych
 2. Mechanizm klinowy przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
 3. Szczęki zaciskowe dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
 4. Obudowa ze stali niklowanej chemicznie
 5. Tłok pneumatyczny tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
 6. Akumulator energii sprężystości do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej
 7. Blok kulisowy do łożyskowania swobodnego
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail ;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;