Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

MR-W ZZ-wózek (uszczelka zakończeniowa, smarowniczka)

ProduktHW2WLL1H2P1P2Mxg2Zapytaj o produkt
MR15 WL ZZ1696074.457.6123545M4x4.5
MR15 WN ZZ1696055.338.5122045M4x4.5
MR12 WL ZZ1484059.44610.12828M3x3.5
MR12 WN ZZ1484044.43110.11528M3x3.5
MR9 WL ZZ1263050.739.58.62423M3x3
MR9 WN ZZ1263039.127.98.61221M3x3
MR7 WL ZZ95.52540.530.171919M3x3
MR7 WN ZZ95.52531.621.271019M3x3
MR5 WL ZZ6.53.51727.221.251113M2.5x1.5
MR5 WN ZZ6.53.51721.115.156.513M2.5x1.5
MR5 WLC ZZ6.53.51727.221.251113M3/M2.5x1.5
MR5 WNC ZZ6.53.51721.115.156.513M3/M2.5x1.5
MR3 WL ZZ4.531220.115.13.58-M2x1.4
MR3 WN ZZ4.531215103.54.5-M2x1.4
MR2 WL ZZ43101711.936.5-M2x1.3
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;