Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Regulatory temperatury Seria TZN/TZ

Kontroler temperatury TZN

WObit oferuje serię programowalnych sterowników temperatury mogących współpracować z większością stosowanych w przemyśle czujników temperatury. Regulatory zapewniają podwójną regulację PID, mają funkcję autodostrojenia, bardzo szeroki zakres nastaw temperatury (19 zakresów nastaw), funkcję rampy, siedem trybów alarmowych, skalowanie, korektę wejścia itd.

Urządzenia te, w zależności od typu, mają oprócz głównego wyjścia dwustanowego (przekaźnik), napięciowego lub prądowego, także jedno lub dwa wyjścia dodatkowe (przekaźnikowe) oraz wyjście analogowe, transmitujące bieżącą wartość.

Interesującą możliwością jest przyjmowanie przez regulator nie tylko sygnałów z czujników temperatury ale innych czujników oferujących sygnały napięciowe lub prądowe (1÷5 VDC, 1÷10 VDC lub 4÷20 mADC – deklarowane programowo). Umożliwia to sterowanie nie tylko temperaturą, ale i innymi wielkościami fizycznymi, np. wilgotność, ciśnienie, przepływ, itd.

Urządzenie TZN4S mieści się w obudowie z tworzywa sztucznego standardu 48 x 48 mm. Zasilanie sieciowe 100÷230 VAC konsumuje maksymalnie 6 VA.

Zobacz przykład aplikacji regulatorów temperatury serii TZN:

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;