Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Kontrolery temperatury Seria TK

Kontroler temperatury TK

Zaawansowane kontrolery temperatury serii TK

Kontrolery temperatury serii TK umożliwiają realizację funkcji grzania i chłodzenia oraz pracę w trybie automatycznym i ręcznym. Seria ta charakteryzuje się szybkim cyklem próbkowania - 50ms i dokładnością na poziomie ±0,3%. Dodatkową zaletą kontrolerów jest możliwość wyboru odpowiedniego do danej aplikacji wyjścia (SSR/prądowe/SRRP). Pozwalają również na komunikację z innymi urządzeniami przy wykorzystaniu interfejsu RS485 lub USB (przy użyciu odpowiedniego przewodu). Kontrolery TK dostępne są w aż 6 różnych wersjach obudowy, w zależności od wymogów aplikacji, m.in. od wymogów dotyczących wysokości cyfr na wyświetlaczu LED.

Najważniejsze właściwości:

 • Szybki cykl próbkowania (10 razy szybciej w stosunku do istniejących modeli) – 50ms
 • Dokładność na poziomie ±0,3%
 • Bardzo czytelny wyświetlacz LED; wysokość cyfr zależy od wersji obudowy
 • Funkcja grzania/chłodzenia oraz tryb automatyczny/ręczny
 • Możliwość parametryzacji kontrolera z poziomu komputera PC przy użyciu portu USB (z wykorzystaniem interfejsu RS485)
 • Darmowe oprogramowanie na komputer PC - DAQMaster
 • Do komunikacji z komputerem PC niezbędny jest odpowiedni przewód USB, zamawiany oddzielnie - SCM-US
 • Typy wyjścia: SSR / Prądowe
 • Wyjście SSRP (konfigurowalne: standard / faza / cykl / sterowanie)
 • Alarm sygnalizujący przepalenie grzałki (wejście typu C.T) (z wyjątkiem modelu TK4SP)
 • Kompaktowa obudowa dostępna aż w 6 różnych wersjach

Jak podłączyć i skonfigurować kontroler temperatury z serii TK? Zobacz poniższe wideo:

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;