Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Silnik prądu stałego z przekładnią DG1224-100-03 [65 obr/min]

Miniaturowy silnik prądu stałego DG1224-100-03 ze zintegrowaną przekładnią zębatą świetnie nadaje się do budowy małych mechanizmów wykonawczych minirobotów. Silniczek o średnicy obudowy 10x12mm (spłaszczony) i długości z przekładnią 24mm.

Silnik mocowany jest za otwory gwintowane M1,6 w płycie czołowej przekładni rozmieszczone w odległości 9mm i ma stalową ośkę długości 10,3mm o średnicy 3mm ze ścięciem. Silnik ma napięcie znamionowe 3V i prąd biegu jałowego poniżej 50mA.

Silniczek po przekładni na wale wyjściowym kręci się z prędkością 65obr/min. Mała masa silnika 9,6g stwarza szanse jego stosowania jako mikromechanizm wykonawczy w zabawkach, małych napędzanych mechanizmach przenośnych, miniaturowych drukarkach, robocikach itd. 

Zdjęcia

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;