Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

URG-04LX-UG01 - skaner laserowy o zakresie do 5,5 [m] i kącie skanowania 240st

Laserowy skaner dla robotów mobilnych W obszarze małych robotów mobilnych przy wyborze skanera przestrzeni największą rolę grają takie kryteria jak funkcjonalność, wielkość i energooszczędność. Skaner laserowy URG-04LX jest optymalnym wyborem dla opracowywanych małych wydajnie pracujące robotów mobilnych i istniejących aplikacji systemowych z techniki robotycznej. Skanery laserowe dostarczają w sposób ciągły znakowane czasowo koordynaty otoczenia i przez to określają chwilowe położenie robota lub autonomicznego systemu transportowego. Udostępnianie zbieranych danych następuje w czasie rzeczywistym na wyjściu synchronicznym. Szybki port USB (pracujący jako wirtualny port COM) w prosty spsób pozwala na odczytanie danych ze skanera. Podstawowe własności czujnika URG-04LX: - zakres 5,6m - rozdzielczość 1mm - kąt skanowania 240 st., rozdzielczość 0,36 st. - 10 skanów / sek. - dokładność 60-999mm ±10mm, 1000mm-4095mm ±1% zakresu - moc lasera poniżej 0,8mW (785nm) - wymiary 50 mm x 50 mm x 70 mm, waga 160g - łącze USB2.0 / RS 232 - zasilanie 5VDC, 2.5W WObit oferuje także inne skanery laserowe o zakresach detekcji do 50m z prędkością skanowania do 40 skanów na sekundę dla procesów automatyzacji i robotyki.
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;