Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Czujnik wiroprądowy eddyNCDT 3300

UWAGA! Kontroler eddyNCDT 3300 jest wycofywany z produkcji i będzie dostępny do grudnia 2024 r. Do nowych projektów zalecamy system eddyNCDT 3060 oraz system eddyNCDT 3070.

eddyNCDT 3300 to system wielofunkcjonalnych czujników wiroprądowych. Jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych w automatyzacji fabryki, maszyn do monitorowania, inspekcji oraz pomiarów i testów. Nowy i współczesny kontroler. Przyjazny dla użytkownika.

Dane techniczne:

 • zakres pomiarowy: 0,4/0,5/1/2/3/4/6/8/15/22/40/80 mm
 • liniowość: <±0.8µm zakresu 
 • rozdzielczość: 0.02µm zakresu
 • częstotliwość graniczna: do 100 kHz (–3 dB)
 • zakres temperatur czujnika: –50 do + 150ºC
 • stabilność: <±0,015% zakresu/ ºC

Zalety bezstykowego pomiaru wiroprądowego

 • do zastosowania we wszystkich metalach elektrycznie przewodzących, z własnościami ferromagnetycznymi lub bez
 • małe formy budowy
 • zakresy pomiarowe 0,4–80 mm 
 • wysoka rozdzielczość: 0,005% 
 • nieczułe na brud, kurz, wilgoć, olej, dielektryczne materiały w szczelinie pomiarowej
 • odporne na zakłócenia w otoczeniu elektromagnetycznym 
 • szeroko sięgający zakres temperatur pracy 
 • wysoka dokładność pomiarowa, liniowość 0,2%

Ograniczenia w zastosowaniach: 

 • sygnał wyjściowy i liniowość zależne od elektrycznych i magnetycznych własności mierzonego obiektu
 • wymagana indywidualna linearyzacja i kalibracja 
 • długość kabla czujnika z uwagi na wysokie częstotliwości rezonatora ograniczone do ok. 12–18 m 
 • średnica czujnika, a tym samym średnica koniecznego obiektu (plamki pomiarowej), rośnie wraz z zakresem pomiarowym

Zastosowania:

Czujniki prądów wirowych nadają się do najcięższych warunków przemysłowych. W przemyśle motoryzacyjnym, w trudnych warunkach, dokonują pomiarów w silniku spalinowym na stanowisku testowym. Czujniki wiroprądowe w wersji miniaturowej w obudowie ceramicznej znajdują zastosowanie w silniku wysokoprężnym do pomiaru prędkości wirowania łopat turbiny sprężarki. Z uwagi na wysoką temperaturę pracy i wysoką prędkość obrotową do tej pory nie udawało się poprawnie zmierzyć pracy turbiny. Czujniki wiroprądowe z serii eddyNCDT 3300 użyto w trudnych warunkach linii produkcyjnej do kontroli równoległości powierzchni ciężkich walców produkcyjnych.

Zakres pomiarowy0.4 - 80 mm
Rozdzielczość0.005 % F.S.O.
Liniowość± 0.2 % F.S.O.
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;