Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Pojemnościowy system pomiarowy capaNCDT 6500

CapaNCDT 6500 jest pojemnościowym bezkontaktowym czujnikiem przemieszczenia do zastosowań w produkcji, sprzęcie pomiarowym, laboratoriach i systemach jakości najróżniejszych procesów wytwarzania.

Nowy system capaNCDT6500 zapewnia rozdzielczości w zakresie setnych nanometra pokonując poprzedni system z serii 6000. Na porcie ethernetowym dostępna jest informacja w rozdzielczości 24 bity. Nowy system jest zbudowany w postaci modularnej i akceptuje do ośmiu kanałów pomiarowych zależnie od potrzeb. W sloty obudowy kontrolera mocuje się moduły w standardzie Eurokarty. Dostępne są wersje ze zintegrowanym przedwzmacniaczem, lub przystosowane do wzmacniaczy zewnętrznych dopuszczających długości przewodów między czujnikiem i kontrolerem rzędu 20m.

Czujniki operują wirtualnie niezależnie od temperatury, tak że dopuszczalne są temperatury pomiędzy -50ºC i +200ºC. Nowy system pomiarowy jest w pełni kompatybilny z materiałami elektrycznie przewodzącymi. Izolatory mogą być również mierzone przy użyciu specjalnej elektroniki. System capaNCDT6500 posiada wszystkie uznane cechy grupy produktów optoNCDT. Dodatkowo możliwe jest synchronizowanie nieuziemionych obiektów lub zamiana czujników bez potrzeby kalibracji.

Szczegóły

 • Zakresy pomiarowe (mm): 0,05 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10
 • Max liniowości. 0.1µm 0.1μm
 • Maksymalna rozdzielczość. 0.0375 nm
 • Niezwykle wysoka stabilność
 • Dokładność w zakresie subnanometrów
 • Modułowe - do 8 kanałów
 • Zewnętrzny lub wewnętrzny przedwzmacniacz Port Ethernet
 • Nie zużywa się i nie wymaga konserwacji
 • Charakterystyka liniowa
 • Nadaje się do wszystkich materiałów przewodzących prąd elektryczny
 • Wysokie zakresy pomiarowe
Zakres pomiarowy0.05 - 10 mm
Rozdzielczość0.000075 % F.S.O.
Liniowość± 0.05 % F.S.O.
Rodzajsystem
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;