Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Mikroindekser trzyosiowy MI 3.8.9

Do nowych projektów rekomendujemy kontroler MIC488.

Mikroindekser MI389 jest uniwersalnym urządzeniem służącym do zadawania trajektorii ruchu dla 3 silników krokowych poprzez dowolny sterownik mocy. Urządzenie jest przydatne, wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność cyklicznego wykonania skomplikowanych i powtarzalnych sekwencji ruchów o wielu parametrach (np.: pozycja, prędkości) z rozpędzaniem i kontrolowanym zatrzymaniem silnika.

Dołączone do urządzenia oprogramowanie PC, komunikujące się poprzez łącze USB, pozwala na proste i intuicyjne zaprogramowanie trajektorii ruchu dla 3 silników krokowych. Program umożliwia równie na podgląd aktualnych parametrów silników, stanów wejść i wyjść, oraz sterowanie w czasie rzeczywistym. Po zaprogramowaniu urządzenie może działać niezależnie – bez komputera PC.

Właściwości:

 • zasilanie 10…36 VDC;
 • możliwość zasilania z portu USB
 • współpraca ze sterownikami silników krokowych -wyjścia CKL i DIR dla każdego ze sterowników oraz wspólne wyjście ENABLE, w standardzie TTL;
 • 2 optoizolowane wejścia specjalizowane: RUN i STOP;
 • 6 optoizolowanych wejść ogólnego przeznaczenia;
 • 3 x 2 wejścia czujników krańcowych;
 • 7 wyjść tranzystorowych typu OC oraz 2 wyjścia przekaźnikowe;
 • wskaźniki LED sygnalizujące zasilanie, oraz stany pracy urządzenia;
 • nieulotna pamięć programu – maksymalnie 999 komend;
 • transmisja USB;
 • zasilanie i sygnały sterujące na listwach rozłącznych ze złączami śrubowymi;
 • obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN.

 

 

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;