Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

MOBOT-LDET-LTH -moduł dla czujników refleksyjnych (z czujnikiem LTH)

Moduł MOBOT–LDET jest uniwersalnym układem elektronicznym przeznaczonym do obsługi transoptorów refleksyjnych. Po podłączeniu czujnika do modułu można w bardzo prosty sposób odebrać binarny sygnał 0 lub 1 w zależności od stanu jaki rejestruje czujnik optyczny. Czułość układu regulowana jest potencjometrem. Moduł przeznaczony jest do współpracy z czujnikami: • LTH209-01 • QRD1114 • Wszelkie inne transoptory refleksyjne kompatybilne z powyższymi standardami Transoptory refleksyjne mogą być używane do wykrywania obiektów, krawędzi, otworów, jako krańcówki, do detekcji koloru (refleksyjności), oraz do detekcji linii granicznych (roboty sumo) lub linii prowadzących (roboty typu linefolower) Moduł MOBOT-LDET-LTH sprzedawany jest w komplecie z czujnikiem refleksyjnym LTH209-01

Zdjęcia

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;