Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

ME22 - enkoder optoelektroniczny

Optoelektroniczny przetwornik obrotowo-impulsowy z serii ME22 o średnicy 22mm w obudowie z tworzywa przeznaczony jest do mocowania na osi mikrosilnika o średnicy 3, 4 lub 6 mm.

Przetwornik zasilany z napięcia +5VDC dostarcza dwa prostokątne sygnały A, B przesunięte w fazie o 90o elektrycznych w standardzie TTL.

Mały pobór prądu, poniżej 20mA, pozwala na jego stosowanie w aplikacjach z zasilaniem bateryjnym.

Refleksyjna technologia czipu optoelektronicznego, tarcza podziałowa z metalu i wysokoudarowe tworzywo obudowy składają się na nowoczesną konstrukcję przetwornika do zastosowań masowych w robotyce mobilnej, miniaturowych przyrządach wymagających pozycjonowania, urządzeniach biurowych i generalnie do zabudowy na małych silnikach DC.

Przetworniki ME22 z otworem 6mm dostępne są z magazynu w popularnych rozdzielczościach takich jak: 200, 250 i 300 działek na obrót.

Enkoder zaopatrzony jest w miniaturowe złącze, a w komplecie dostarczany jest kabel 5 żyłowy o długości 30cm z zaciśniętą wtyczką. Przetwornik ten znajduje wszechstronne zastosowanie z uwagi na dużą atrakcyjność cenową. 

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;