Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SPD15-6-6 -sprzęgło plastikowe dociskowe (Mobot)

Nacinane sprzęgła plastikowe SPD z dociskowym mocowaniem osi to tanie sprzęgła z elektrycznie izolującego tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym, mające niewielki moment bezwładności. Mimo zwartej budowy umożliwiają znakomite przeniesienie momentu przy jednoczesnej redukcji przestawienia osiowego i kątowego wynikającego z niedokładności montażu łączonych osi. Oś napędowa i odbierająca mocowane są dociskowo specjalnymi wkrętami imbusowymi M3x6 lub M4x6 (SPD20 i SPD22), po dwa na każdą oś. Temperatura pracy w zakresie -35oC do +85oC odpowiada ich głównemu zastosowaniu – do łączenia osi przetworników optoelektronicznych i innych czujników kąta z osią napędzającą, lub najmniejszych silników krokowych i DC. Sprzęgła dostępne są w średnicy 15mm, 16mm, 20mm, 22mm i pozwalają na łączenie osi o średnicach 4, 5, 6, 6,35, 8 i 10 mm. Sprzęgło SPD15-6-6 neutralizujące przestawienie kątowe do 6stopni, osiowe do 0,4mm kosztuje tylko 26PLN netto. Sztywność skrętna takiego sprzęgła wynosi 12,7Nm/rad, długość 21,4mm, a masa ok. 5g.
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;