Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

MOBOT-USv2 -sonarowy czujnik odległości [5 - 350cm]

Sonar MOBOT-US V2 jest ultradźwiękowym miernikiem odległości, działającym w niesłyszalnym paśmie akustycznym w oparciu o przetworniki piezoelektryczne. Umożliwia pomiar odległości w zakresie od około 5 cm do około 3.5 m z rozdzielczością 3mm. Idealnie nadaje się do robotów mobilnych i innych urządzeń gdzie zachodzi konieczność mierzenia odległości w szerokim zakresie. Dzięki trybowi uśpienia można ograniczyć pobór prądu do 2,5mA, co jest bardzo istotne przy urządzeniach zasilanych bateryjnie. Do komunikacji z czujnikiem służy szybki interfejs I2C. Na płytce umieszczono trzy zwory (A0, A1, A2) umożliwiające zaadresowanie do 8 sonarów na jednej magistrali. Możliwy jest także pomiar bez używania szyny I2C, a zmierzona odległość dostępna jest na wyjściu napięciowym.
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;