Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

WMU-45SK czujnik kąta

Bezstykowy czujnik kąta WMU45-SK opracowano dla bardzo precyzyjnych pomiarów w obszarze inżynierii cywilnej, konstrukcji maszyn i automatyki przemysłowej. Jego użycie jest rekomendowane w aplikacjach wymagających małego kąta (90 stopni) i dużej żywotności. Czujnik zawiera element magnetorezystancyjny o wysokiej odporności nieczułości na temperaturę. Brak elementów stykowych gwarantuje dużą żywotność, której nie da się zapewnić elementem stykowym.

Technologia i zasada działania

Silna i kompaktowa konstrukcja pozwala na użycie we wszystkich aplikacjach, gdzie zajmowane miejsce i waga czujnika odgrywają ważną rolę np w kontroli położenia ramiona robota mobilnego. Jest ważne, aby podkreślić, że czujnik realizowany w technologii magnetorezystancyjnej jest kompletnie pasywny. Działa jako dzielnik napięcia (potencjometr) skomponowany z dwóch rezystancji połączonych szeregowo. Inaczej niż w konwencjonalnych potencjometrach i rezystorach, wykonane są one ze stopu InSb (indu i antymonu) odpowiednią techniką na podłożu ceramicznym. Jednocześnie w przeciwieństwie do potencjometru nie ma tu ruchomego suwaka, odpowiednio zmianę podziału napięcia wejściowego wywołuje bezstykowo przemieszczenie magnesu nad magnetorezystorem.

Wymiary, temperatura pracy i żywotność

Czujnik ma obudowę metalową o średnicy 16mm i oś o średnicy 3mm osadzoną w łożyskach kulkowych. Korpus czujnika mocować można nakrętką wkręcaną na gwint M9x0,75 podobnie jak potencjometr. Czujnik może pracować w szerokim zakresie temperatur od -20oC do +125oC. Z uwagi na małą średnicę czujnika i ogromną żywotność przekraczającą 500milionów cykli, czujnik doskonały jest w zastosowaniach wymagających długotrwałej bezawaryjnej pracy jakie mogą osiągać droższe i bardziej skomplikowane przetworniki optoelektroniczne.

Zastosowania

Czujnik magnetorezystancyjny kąta dobrze nadaje się do układów śledzenia naciągu przewijanej roli papieru czy innych materiałów produkowanych lub zadrukowywanych z roli z dużą prędkością. Atutem jest tutaj też niepełny kąt obrotu oraz bardzo liniowa charakterystyka w obszarze zerowego położenia. Brak skomplikowanej elektroniki jest też walorem użytkowym istotnym dla aplikanta czujnika. Dzięki dobrej odporności na wibracje i udary czujnik może być stosowany w trudnych aplikacjach z lepszym wynikiem niż specjalne potencjometry, np w maszynach drogowych i samobieżnych robotach.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;