Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SMC64-WP V2 - Sterownik silników krokowych bipolarnych

Miniaturowy sterownik SMC64v2 przeznaczony jest do współpracy z dwufazowym silnikiem krokowym z uzwojeniem bipolarnym (8- lub 4-przewodowym) lub unipolarnym 6- przewodowym włączanym jako bipolarny. Umożliwia on sterowanie z pełnym krokiem lub podziałem kroku na 2 / 4 / 5 / 8 / 10 lub 16 części wymuszając stała wartość prądu w uzwojeniu silnika niezależnie od wartości napięcia zasilania. Każdy impuls taktujący powoduje obrót silnika o jeden krok, pół kroku 1/4,1/5, 1/8, 1/10 lub 1/16 kroku w zależności od wyboru podziału zworkami M1, M2 i M3.

Prąd znamionowy silnika ustalany jest za pomocą miniaturowych przełączników w zakresie 1,2 – 3,5 A. W trybie obniżonego poboru prądu (do 50%) decyduje zanik impulsów zegarowych (automatyczna redukcja po 0,5sek). Sterownik SMC64v2 standardowo posiada aktywne chłodzenie w postaci radiatora z wentylatorem (W) i przeznaczony jest do mocowania na szynie monterskiej. Do zabudowy w urządzeniu przewidziano też wersje (B) z radiatorem kątowym z blachy aluminiowej (grubość 2 mm).

Właściwości:

 • Mikroprocesor, scalone stopnie mocy dla silników dwufazowych bipolarnych,
 • Ochrona temperaturowa, napięciowa i przeciwzwarciowa (cześciowa, nie zabezpiecza przed zwarciem do zasilania i pomiędzy fazami), 
 • Napięcie zasilania maks. 40V DC,  
 • Wysoki prąd znamionowy 3,5 A (4 A chwilowy),
 • Praca pełno-, półkrokowa lub mikrokrokowa (1/4, 1/5, 1/8, 1/10, 1/16),
 • Dwie programowalne częstotliwości taktowania,
 • Wejście napięciowe 0..5 V do sterowania wewnętrznym generatorem sygnału kroku,
 • Funkcja miękkiego startu i nawrotu,
 • Czestotliwosc czopowania 20kHz,
 • Optoizolacja sygnałów wejściowych i wyjściowych,
 • Odłączalna automatyczna redukcja prądu,
 • Wskaźnik LED dla zasilania i wyjścia błędu,
 • Zasilanie, sygnały do silnika i sterujące na listwach rozłącznych typu Combicon

KUP W SKLEPIE

 

Prąd na fazę [A]1,2 - 3,5
Napięcie zasilania [V]18...36 DC
Maksymalny podzial kroku16
Tryb pracy2 fazowy bipolarny

Zdjęcia

Inni kupili również...

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;