Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

L25BYZ-A02301B

Nasze aktuatory liniowe konstruowane były z myślą o uzyskaniu ruchu liniowego dla niewielkich obciążeń, a wyższej rozdzielczości przy możliwie najniższej cenie. Przy użyciu sterowników mikrokrokowych jak na przykład SMC62 lub SMC81 można osiągnąć krok mniejszy niż 0.001 mm dla precyzyjnego pozycjonowania.

Dostępne opcjonalnie z enkoderami. Uwaga na występujące luzy i zużycie śrub z gwintem.

Własności:

 • Prąd 0,23 A
 • Krok 0,0417 mm
 • Przewody (ilość): 4
Siła [N]-
Rozdzielczość [mm/krok]0,0417
Prędkość liniowa [mm/sec]-
Prąd fazy [A]0,23
Rezystancja fazy [Ω]-
Waga [kg]-
Długość [mm]-
Liczba przewodów4
Długość śruby [mm]-
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;